20 многофамилни жилищни

Eнергийна ефективност

 

Упражняване на строителен надзор за при въвеждане на мерки за енергийна ефективност на над 20 многофамилни жилищни във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Република България