Геодезическо заснемане на компрометиран мост

гр. Димитровград

 

Подробно геодезическо заснемане на компрометиран мост в гр. Димитровград