Търгове за строителство

Заглавие/име на строеж:  “Изграждане на външен водопровод от кранова РШ до Развлекателен комплекс в ПИ  36110.31.667 с. Капитан Андреево, община Свилeнград” и „Подмяна на тръбите на хранителния вотръжна документация за строежидопровод от НР V= 300 куб.м Кап. Андреево до кранова РШ”.
Възложител: „БиСи Индъстрис“ ЕООД
Местоположение: Землището на село Капитан Андреево, Област Хасково
Срок за подаване на оферти: до 15:00  часа на 28 май 2020
Документи 

 

 

 Обяви

Дата на публикуване: 17.02.2021 г.  10:30 часа

В съответствие с нормативната уредба, съгласно изискванията на чл.9, ал.1 на НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда възложителите „АВРОРА ИНДЪСТРИС“ ЕООД, „АДЖАЙЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, „ХЪРАЙЗЪН КЕПИТЪЛ“ ЕООД и „ЛИЙД ИНДЪСТРИС“ ЕООД организират провеждане на консултации по изготвеното предварително Задание за обхват на Доклада за ОВОС за инвестиционно предложение: “Изграждане на Крайпътни обслужващи комплекси в поземлени имоти с идентификатори № 36110.27.518, 36110.27.529, 36110.27.530, 36110.27.531 (комплекс 1), ПИ 36110.20.1507, 36110.20.1508, 36110.20.1509 (комплекс 2),  ПИ 36110.19.566 (комплекс 3), ПИ 36110.19.567, 36110.19.505 и част от 36110.19.124 - проектен 36110.19.573 (комплекс 4) по КККР на с. Капитан Андреево, община Свиленград, област Хасково”

Предварителния вариант на Заданието може да бъде свален от ТУК