Шаблон архив

ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО НАСЕЛЕНИЕ  „КОК ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 203544518, адрес: гр. Пловдив, ул. „Полет“ №1, представлявано от Михаил Грозданов…

“АТЛАС ИНВЕСТ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. “Полет” №1, ЕИК 160099956,   представлявано от Христо Петров Чиплаков – управител, има следното…