Бензиностанция Shell

„Екип-МГ“ упражнява строителен надзор и геодезически дейности по 7 обекта на верига бензиностанции Шел на територията на 5 от административните области на България.