Бизнес сграда „Олимп“

Сградата е разположена в централната част на гр. Харманли. Изпълнена е по проект изработен от „ЕКИП-МГ“. В същата сграда се намира офиса на фирмата, както и кантори и офиси на други фирми. Действията по сроителен надзор и въвеждане в експоалатация на сградата са изпълнение от наши специалисти.