Бизнес сграда „Олимп“

В същата сграда се намират офисите на фирмата.

Сградата е разположена в централната част на гр. Харманли. Изпълнена е по проекти изработени от „ЕКИП-мг“. В същата сграда се намират офисите на фирмата, както и кантори и офиси на други фирми. Действията по сроителен надзор и въвеждане в експоалатация на сградата са изпълнение от наши специалисти.