Eнергийна ефективност за сградите на няколко училища и детски градини

Упражняване на строителен надзор при реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградите на няколко училища и детски градини, сред които са: Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ в гр. Стара Загора“, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора“, „Целодневна детска градина Детелина”, гр. Свиленград и др.