Фотоволтаичен парк – с. Изворово

4 фотоволтаични центали с обща мощност 280 кW разположени на територията на с. Изворово, общ. Харманли.

Проектът е финансиран от наша страна и с финансово подпомагане по мярка 312 на ПРСР на ЕС и е един от много ВЕИ проекти разработвани през периода 2007-2012 година от „Екип-МГ“.