Геодезическо заснемане на компрометиран мост

Подробно геодезическо заснемане на компрометиран мост в гр. Димитровград