Katarzyna

„Katarzyna“ e винарска изба, позиционирана в най-южната част на България, на 2 км от с. Мезек и на около 7 км от Свиленград, в подножието на Източните Родопи.

„Екип-МГ“ започва работата си с KATARZYNA estate през 2004 година. Нашата фирма участва в изграждането на винарската изба като извършва цялостно устройствено планиране, процедури за промяна в предназначението на земеделски земи по реда на ЗОЗЗ, геодезически дейности, инвеститорски контрол и строителен надзор. През годините „Екип-МГ“ е извършвал описаните по-горе дейности по всички проекти свързани с развитието и разширението, сградния фонд и техническата инфраструктура на предприятието.