Maгистрала Mарица

АМ Марица (А-1) Оризово – Капитан Андреево, лот 2 – Димитровград-Харманли

„Екип-мг“ участва в изпълнението на АМ Марица (А-1) Оризово – Капитан Андреево, лот 2 – Димитровград-Харманли, чрез упражняване на строителен надзор по част геодезияч.