Реконструкция на кръстовище

Упражняване на строителен надзор при реконструкция на кръстовище на улица „Кап.Петко Войвода” и бул.”Цар Симеон Велики”, гр. Ст. Загора, включващ корекция на съществуващото дере, изпълнение на подпорни стени, реконструкция на ВиК мрежи, реконструкция на подземна ел. мрежа, пътни работи и благоустрояване на кръстовището.