Реконструкция на надлез над ЖП линия

Упражняване на строителен надзор и геодезическо заснемане по обект: Реконструкция на надлез над ЖП линия и бул. „Славянски“ в по бул. Патриарх Евтимий в гр. Стара Загора, включваща подмяна на 3 мостови съоръжения и обособяване на 2 нови кръгови кръстовища по връзките с бул. Славянски.