скоростна ЖП линия

„Екип-МГ“ участва в изпълнението на скоростната жп линия по проект Реконструкция и елекртификация на железопътен участък Харманли – Свиленград, част от проект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград,  чрез изпълнението на всички видове геодезически услуги, устройствено планиране, отвърждване на трасета и промяна в предназначение на земи по реда на ЗОЗЗ.