Консултантски услуги

в проектирането и строителството
на най-високо ниво

Екип МГ

Дружеството е специализирано в областта на създаване, процедиране и управление на инвестиционни проекти, консултантски услуги, включително оценка на проекти и строителен надзор, геодезически измервания и устройствено планиране 

Консултанстски услуги

Проектиране

Геодезически услуги и кадастър

Портфолио

Разгледайте нашето портфолио с реализирани проекти

С ЕЖЕДНЕВНАТА СИ РАБОТА СЕ СТРЕМИМ ДА ПРЕВРЪЩАМЕ НАШИТЕ КЛИЕНТИ В НАШИ ПРИЯТЕЛИ, ТОВА Е РАЗБИРАНЕТО НИ ЗА УСПЕХ!

Услуги

КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ