Бензиностаниця OMV

„Екип-мГ“ упражнява строителен надзор и геодезически дейности по 4 обекта на верига бензиностанции OMV, както и промяна в предназначението на земята, върху която са изградени част от обектите.