Castra Rubra and Telish

Castra Rubra се намира в с. Коларово, на 12 км от гр. Харманли. Името на избата е вдъхновено от намирщите се в близост разкопки на древната римска крепост Кастра Рубра (Червената Крепост), която в древността е служила като пътна станция за отдих, нощуване и смяна на конете на пътуващите.

„Екип-мг“ започва работата си по изграждането на винарската изба и нейното разширение от етапа на предпроектни проучвания през 2005 година. Извършили сме цялостно устройствено планиране, геодезически дейности, инвеститорски контрол и строителен надзор на винарската изба и всички нейни подобекти.