kok

ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО НАСЕЛЕНИЕ 

„КОК ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 203544518, адрес: гр. Пловдив, ул. „Полет“ №1, представлявано от Михаил Грозданов Михайлов – управител, има следното инвестиционно предложение: Възнамерява да изгради обект: Крайпътен обслужващ комплекс с  ел-зарядна станция, търговско–обслужващи, складови и спомагателни сгради, бързо хранене, площадки за паркиране на клиенти на комплекса, БКТП и други съоръжения на техническата инфраструктура“ на територията на община Шумен, в м. „До селото“, ПИ  83510.126.75 по КККР на гр. Шумен“, включващ още: пътна връзка към АМ „Хемус“, външни ЕЛ и ВиК връзки за посочения обект. 

Последни обяви

Изпратете ни запитване

Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *