kok

ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО НАСЕЛЕНИЕ

 

„КОК ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 203544518, адрес: гр. Пловдив, ул. „Полет“ №1, представлявано от Михаил Грозданов Михайлов – управител, има следното инвестиционно предложение: Възнамерява да изгради обект: „Крайпътен обслужващ комплекс – бензиностанция, газостанция, ел. зарядна станция, търговско–обслужващи, битови, спомагателни сгради и бързо хранене“, включващ още: площадки за паркиране на автомобили на клиентите на комплекса, БКТП, дизел генератор, ЛПСОВ и други съоръжения на техническата инфраструктура, вътрешни пътища и благоустрояване в ПИ 83510.126.81 по КК на гр. Шумен, ведно с пътна връзка към АМ „Хемус“, външни ЕЛ и ВиК връзки за посочения обект.

Последни обяви

Изпратете ни запитване

Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *