atlas

АТЛАС ИНВЕСТ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Полет“ №1, ЕИК 160099956,  

представлявано от Христо Петров Чиплаков – управител, има следното инвестиционно предложение:

Възнамеряваме да изгради обекти: 

  1. Крайпътен-обслужващ комплекс“ с бензиностанция, газостанция, ел. зарядна станция, търговско–обслужващи, складови и спомагателни сгради, бързо хранене, площадки за паркиране на клиенти на комплекса, БКТП и др. съоръжения на техническата инфраструктура – в ПИ 83510.188.53 по КК на гр. Шумен, ведно с пътна връзка към АМ „Хемус“, външни ЕЛ и ВиК връзки за посочения обект.
  2. „Крайпътен-обслужващ комплекс“ с ел. зарядна станция, складови и спомагателни сгради, бързо хранене, площадки за паркиране на клиенти на комплекса, БКТП и др. съоръжения на техническата инфраструктура – в ПИ 83510.188.54 по КК на гр. Шумен, ведно с пътна връзка към АМ „Хемус“, външни ЕЛ и ВиК връзки за посочения обект.

Последни обяви

Изпратете ни запитване

Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *