Реконструкция на централен площад

Упражняване на строителен надзор по реконструкция на централен площад и създаване на пешеходна зона в гр. Стара Загора, включваща подмяна на инфраструктурни и експлоатационни мрежи, полагане на нова гранитна настилка, изпълнение на „сух“ фонтан, водно огледало, видео наблюдение, озвучаване и други съоръжения на градската среда.