Реконструкции, реновиране и основни ремонти

Упражняване на строителен надзор при реконструкции, реновиране и основни ремонти на сгради представляващи културни ценности и музеи, вкл. Къща на поетът Николай Лилиев, гр. Стара Загора; Музей Литературна Стара Загора; Културен център за развитие на талантите и способните деца от Община Стара Загора и др.