"АТЛАС ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД, гр. Пловдив, ул. "Полет" №1, ЕИК 160099956,   представлявано от Христо Петров Чиплаков – управител, има следното инвестиционно предложение: Възнамеряваме да изгради обекти:  "Крайпътен-обслужващ комплекс“ с бензиностанция, газостанция, ел. зарядна станция, търговско–обслужващи, складови и спомагателни сгради, бързо хранене, площадки за паркиране на клиенти на комплекса, БКТП и...

ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО НАСЕЛЕНИЕ   „КОК ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 203544518, адрес: гр. Пловдив, ул. „Полет“ №1, представлявано от Михаил Грозданов Михайлов – управител, има следното инвестиционно предложение: Възнамерява да изгради обект: „Крайпътен обслужващ комплекс - бензиностанция, газостанция, ел. зарядна станция, търговско–обслужващи, битови, спомагателни сгради и бързо хранене“, включващ още:...

Katarzyna

"Katarzyna" e винарска изба, позиционирана в най-южната част на България, на 2 км от с. Мезек и на около 7 км от Свиленград, в подножието на Източните Родопи. „Екип-МГ“ започва работата си с KATARZYNA estate през 2004 година. Нашата фирма участва в изграждането на винарската изба като извършва цялостно устройствено...

Бензиностанция Shell

„Екип-МГ“ упражнява строителен надзор и геодезически дейности по 7 обекта на верига бензиностанции "Шел" на територията на 5 от административните области на България.

Castra Rubra and Telish

"Castra Rubra" се намира в с. Коларово, на 12 км от гр. Харманли. Името на избата е вдъхновено от намирщите се в близост разкопки на древната римска крепост "Кастра Рубра" (Червената Крепост), която в древността е служила като пътна станция за отдих, нощуване и смяна на конете на пътуващите. „Екип-МГ“...

Реконструкция на надлез над ЖП линия

Упражняване на строителен надзор и геодезическо заснемане по обект: Реконструкция на надлез над ЖП линия и бул. „Славянски“ в по бул. Патриарх Евтимий в гр. Стара Загора, включваща подмяна на 3 мостови съоръжения и обособяване на 2 нови кръгови кръстовища по връзките с бул. Славянски.

Реконструкция на централен площад

Упражняване на строителен надзор по реконструкция на централен площад и създаване на пешеходна зона в гр. Стара Загора, включваща подмяна на инфраструктурни и експлоатационни мрежи, полагане на нова гранитна настилка, изпълнение на „сух“ фонтан, водно огледало, видео наблюдение, озвучаване и други съоръжения на градската среда.

Eнергийна ефективност за сградите на няколко училища и детски градини

Упражняване на строителен надзор при реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградите на няколко училища и детски градини, сред които са: Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ в гр. Стара Загора“, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“, гр. Стара Загора“, „Целодневна детска градина Детелина”, гр....

Нови водопроводни и канализационни мрежи

Упражняване на строителен надзор при изграждане на нови водопроводни и канализационни мрежи на кв. Самара, гр. Стара Загора; кв. Три Чучура Север, гр. Стара Загора, Пешеходна Зона, гр. Стара Загора; с. Граф Игнатиево, Община Марица; гр. Свиленрад; гр. Харманли; гр. Симеоновград и други.

Реконструкция на кръстовище

Упражняване на строителен надзор при реконструкция на кръстовище на улица „Кап.Петко Войвода” и бул.”Цар Симеон Велики”, гр. Ст. Загора, включващ корекция на съществуващото дере, изпълнение на подпорни стени, реконструкция на ВиК мрежи, реконструкция на подземна ел. мрежа, пътни работи и благоустрояване на кръстовището.